In 6 snelle stappen van concept naar eindproduct - zonder onnodige iteraties

Werkwijze elektronica-ontwikkeling

Kennismaking met Anton Driessen

Kennismaking

Kennismaken

01

We bellen, of drinken samen een kopje koffie. We bespreken je idee en ontwikkelplannen. Wil je een bestaand product betrouwbaarder, slimmer, zuiniger of goedkoper maken? Of een ambitieus nieuw concept lanceren? Jij vertelt me alles over je idee, ik vertel je welke mogelijkheden er zijn en hoe het ontwikkeltraject eruit gaat zien. De kennismaking is vrijblijvend. Ideaal om te ontdekken of we een match zijn.

Vooronderzoek (optioneel)

Bij innovatieve of complexe producten doe ik eerst een vooronderzoek. Dit is zinvol als we nog niet alle details helder hebben. Door dit nu goed in kaart te brengen voorkomen we technische complicaties tijdens de ontwikkeling. Dat scheelt tijd en geld. Dus ik reken de kritische zaken door, bestudeer de technische mogelijkheden en onderzoek mogelijke risico’s. Voordat we het product gaan ontwikkelen weet je al exact wat je krijgt.

Functioneel model (optioneel)

In enkele gevallen blijven er onduidelijkheden na het vooronderzoek. Dan bouw ik een functioneel model (FuMo). Dit pre-prototype is een vereenvoudigde versie van de elektronica voor het product. Ik ontwerp bijvoorbeeld de printplaat en noodzakelijke software waarmee we de werking kunnen testen, risico’s kunnen afdekken en specificaties kunnen verhelderen. Zo weten we al zeker dat het eindproduct straks werkt zoals je hoopt - nog voordat het eerste prototype gemaakt is.

Hoe zit het met de optionele stappen?

Het vooronderzoek en een functioneel model zijn alleen nodig bij zeer uitdagende projecten. Dat wil zeggen: projecten die elektronica-technisch erg complex zijn, of waarbij we maatwerk elektronica moeten testen (in praktijk, lab of veld) om de functionele eisen en specificaties te kunnen bepalen. In het kennismakingsgesprek kan ik aangeven of deze stappen op jouw project van toepassing zijn.

Offerte opmaken

02

Op dit punt hebben we alle belangrijke specificaties helder. We weten precies hoe het product gaat werken, welke functionele eisen en conceptkeuzes er zijn en hoe het zit met onder meer omgevingscondities, normeringen en produceerbaarheid. Nu die basis vastligt maak ik een duidelijke offerte voor het volledige ontwikkeltraject.

Opstellen specificatiedocument

03

Het specificatiedocument bevat alle gedetailleerde productspecificaties. En dan bedoel ik echt alle: zelfs de specificaties waar jij nog helemaal niet bij had stilgestaan. Van stekkerkeuze tot afmetingen, en van systeeminterface tot elektromagnetische compatibiliteit. Dit document vormt de basis voor de productontwikkeling. Met alle afspraken helder op papier voorkomen we latere onduidelijkheden of onnodige revisies.

Elektronica ontwikkeling door Anton Driessen

Ontwikkeling

Productontwikkeling

04

Nu zijn we bij het leukste onderdeel: de productontwikkeling. Dat begint bij heel veel reken- en modelleerwerk. Ik ontwerp het elektronisch schema en zet dat om in een printplaat die ik test op alle specificaties. Dit prototype is vaak vrijwel gelijk aan het eindproduct. De testresultaten noteer ik in een kwalificatiedocument, wat aantoont dat het prototype voldoet aan de afgesproken specificaties.

Final tests

05

Prototype klaar? Dan is het tijd voor de integratie-test(en). Dat kan meestal bij jou op locatie. Omdat mijn prototypes vrijwel gelijk zijn aan het eindproduct, kun je direct al de safety tests en EMC (voor)keuring laten uitvoeren. Indien nodig ontwerp ik nog een nieuwe iteratie met kleine aanpassingen. En dan zijn we er: je product is seriewaardig.

Serieproductie

06

Zijn we op dit punt en denk je: wat nu? Dan help ik je verder. Ik kan begeleiden bij het opstarten van de serieproductie. Of ad hoc adviseren bij productieproblemen met het elektronica-ontwerp. Ik kan zelfs de volledige productie voor je regelen, in samenwerking met een betrouwbare partner.

Denk je dat ik jou kan helpen?

Neem dan contact met me op. Ik ben benieuwd naar je idee.

Anton Driessen elektronica expert